positivismestrid

«Forskere risikerer å bli møtt av en forutinntatthet som grenser mot inhabilitet.»