politisk litteratur

«Litteraturen er som kjent ofte best når den vender seg mot verden, og i det velorganiserte, sosialdemokratiske Norge har det gitt seg utslag i en tradisjon for høykultur som snakker…»