politisk historie

«Det er for øvrig uklart om Schiøtz taler på vegne av DnF i denne debatten, eller på en slags egne vegne.»
«Jeg lanserer en alternativ teori om norsk parlamentarisme, som Hem burde gått inn på.»