Annonse

politikk

politikk

Selv de fattigste nordmennene befinner seg blant verdens 30 prosent rikeste i verden.
«Næringspolitikk handler ikke om å gjøre det så lett som mulig å være selskap eller gründer.»
Faren kan derimot være at det raskt blir siste ord, selv om denne analysen selv inneholder hull og skjevheter.