plan s

«Vi gjør klokt i å omfavne Plan S som et middel på vei mot kvalitetsmessig bedre forskning.»
«Målet om åpen tilgang handler om å videreføre gode ordninger for fagfellevurdering og redaksjonelle vurderinger.»