PLAGIERING

Hvor utbredt er plagiering i forskning i Norge i dag? Det vet vi dessverre ikke.
«Det er på høg tid å setje forskingsfusk endå meir på dagsordenen.»
«Mye av det som i dag kalles ‹plagiat› er derfor opphavsrettslig tillatt.»
«Etter romantikken har imitasjonsestetikken tatt en grusom hevn.»