Peter Handke

«Det litterære etablissementet har utviklet en elitekultur som skjermer dem fra den politiske realiteten.»
«Jeg skal ikke dvele ved hvor dårlig Handkes anførselstegn om serberne som aggressor tåler disse tallene.»