pensjonister

«Jeg har et indre som passer utmerket til utsiden.»
«Ja, arbeidsevnen kan svekkes noe med alderen, men arbeidsprestasjonene er mye mindre berørt.»