pensjon

«Ja, arbeidsevnen kan svekkes noe med alderen, men arbeidsprestasjonene er mye mindre berørt.»