penger

«Ved å kun analysere bitcoin som monetær enhet mister man halvparten av et sammenvevd fenomen.»