pedagogikk

«Når skal jeg ha tid til å skrive søknader til Forskningsrådet eller ha åpen dør for 3000 studenter?»
«Det er uklart hva læring innebærer dersom pedagogikk ikke skal være en del av det.»
Selv om læreplanen «gjør sitt» på det formelle nivået, må det spørres i hvilken grad det ligger til rette for iverksetting ute i virkeligheten.