Påskeøya

«Det sosiale samspillet var mer nyansert enn det Rasmussen synes å tro.»