påske

«For hundre år siden produserte en høne to kilo egg i året; i dag produserer hun 20 kilo egg.»
«Dette er et helt vanlig trykt sjøkart, gravert på en kobberplate og mangfoldiggjort på papir i et ukjent antall.»