Pål Kraft

«Der det tenkes likt, tenkes det gjerne for lite, sies det.»
«Det problematiske ved resonnementet til Kraft er også knyttet til psykologifagets vesen.»
«Vi kan risikere teknologisk styrt forskning på leting etter noe å måle.»