pakkeforløp

Debatten om pakkeforløp i det psykiske helsevernet ble startet av kronikken Likeverd på samlebånd (fredag 11. september).

«I øyeblikket er en «traumebølge» i ferd med å erstatte både borderline, bipolar og psykose-diagnoser.»
«Marianne Mjaaland kan godt være en kritisk røst uten å spre tåke.»
«Med dagens diagnoser kan «pakkeforløp» sementere en ulik og dårlig tilpasset praksis.»
«Man kan undre seg over myndighetenes hensikt med å tre pakkeforløp nedover psykisk helsevern.»
«Det trenger ikke å være en motsetning mellom systemtenkning, humanisme og pakkeforløp.»
«Behandlerne kan ut fra forskning informere pasienten før behandling om sjansen for å få utbytte.»
«Det er innlysende at ekspertise involverer kunnskap, men kunnskap er ikke tilstrekkelig i en ekspertpraksis.»
«Hjelpesløst forsøk på å skape kontroll.»
«Det er varierende hvordan faglige retningslinjer etterleves.»