Annonse

oslo

oslo

«Det viktigste er å gjøre skolene så interessante at elever med ulik faglig bakgrunn søker seg dit.»
«Når alt settes inn på rask omskiftning, går en grunnleggende dimensjon ved landskapsarkitekturen tapt.»