Oslo-skolen

Malkenes sin påstand om at Utdanningsetaten ignorerte et pålegg fra politisk ledelse, er ikke riktig.