oslo kommune

«Kunstkompetanse er et sammensatt begrep som ikke ensidig bør bestå av en type kompetanse.»
Også i Oslo er kunstpolitikken blitt sentral, men dette har skjedd som et resultat av sprikende enkeltavgjørelser, ikke som en del av en helhetlig politikk.