Annonse

oslo kommune

oslo kommune

«Kunstkompetanse er et sammensatt begrep som ikke ensidig bør bestå av en type kompetanse.»