Annonse

organdonasjon

Å gjøre alle automatisk til organdonor vil være et naturlig linjeskifte.