oppvekst

«Hva skjer når ny nærskole er full? og den nest nærmeste skolen? Og den etter der igjen? Og der igjen?»