opphavsrett

– Rettens avgjørelse bekrefter mitt forsvar
«Mye av det som i dag kalles ‹plagiat› er derfor opphavsrettslig tillatt.»