oppdrettsnæringen

Vi har kjempet med nebb og klør for å unngå olje- og gassutvinning i våre kystnære farvann.
«Å skape fiendebilder tjener ingen.»
«De såkalte oppdrettskritiske forskerne har en viktig rolle, nemlig å påpeke utfordringer og problematiske forhold.»
« Noen vil sikkert hevde at jeg er «kjøpt og betalt».»
«For oss er en fri, uavhengig og saklig vitenskapelig diskusjon grunnleggende.»