Oppdragelsesreisen

Mens hele Norge atter vender seg mot sine turistveier, dalfører, bresprekker, kystperler og Lofotstuer, vender Ragnhild Brochmann capsen mot norske småbyer hun aldri har besøkt – på jakt etter Norges urbane kultur med stor K!