open access

«Vi gjør klokt i å omfavne Plan S som et middel på vei mot kvalitetsmessig bedre forskning.»
«Målet om åpen tilgang handler om å videreføre gode ordninger for fagfellevurdering og redaksjonelle vurderinger.»
Denne tjenesteutsettingen er kostbar, langsom, ikke-transparent, ubalansert, ekskluderende, urettferdig, komplisert og unødvendig.
«Hensikten med Open access har vært å skape en mer velfungerende vitenskap»
«Jakobsen bommer når han skylder på et tidsskrifts forretningsmodell for å forklare trusler, sexisme og utmattelse på jobben.»
«Debatten om åpen publisering er unødvendig polarisert.»