Annonse

open access

open access

Denne tjenesteutsettingen er kostbar, langsom, ikke-transparent, ubalansert, ekskluderende, urettferdig, komplisert og unødvendig.
«Hensikten med Open access har vært å skape en mer velfungerende vitenskap»
«Jakobsen bommer når han skylder på et tidsskrifts forretningsmodell for å forklare trusler, sexisme og utmattelse på jobben.»
«Debatten om åpen publisering er unødvendig polarisert.»