Ole Petter Ottersen

««Selvsagt» sier rektor – men det er ikke selvsagt.»
«De blander sammen planene om nytt nasjonalmuseum med beslutningen om å avstå Nasjonalgalleriet.»
«Fortiden er aldri et argument for å fryse tiden.»
«Fremfor å bytte ut begreper, ønsker vi tiltak som monner.»