Ole Martin Moen

«Det mest problematiske med Rognhaugens innlegg er kynismen han uten blygsel legger for dagen.»
«Jeg tviler sterkt på om opptining av millioner av utdaterte middelmådigheter har noen førsteprioritet, uansett tidsalder.»
«Å bevare sin identitet er viktig når man er alvorlig syk.»
«Moderne lækjarar burde lære meir av veterinærar, som er meir van med å innsjå når nok er nok, og døden er det beste alternativet.»
«Er det ikke fare for å redusere barnet til et middel, snarere enn et mål i seg selv?»
«Jeg har sett flere ganger at en i teologiske og religiøse kretser postulerer at abort og eutanasi er forbundet med hverandre.»
«Det er ikke lenge siden homofili ble kategorisert som et avvik.»
«Jeg er åpen for at en større kvinneandel kan være et gode for et samfunn. Skulle det være en absurd konklusjon?»
«Hvis intelligens i sum er et gode, så er det først og fremst et relativt gode, for de intelligente.»
«Hva innebærer det egentlig for Moen å gjøre verden bedre?.»
«Kvinner bør stimuleres økonomisk til å føde kvinner.»
«Det finnes mange intelligente drittsekker, og det finnes mange hjertevarme personer med lav intelligens.»