Annonse

Ole Martin Moen

Ole Martin Moen

«Vi er bekymret for at det skapes et inntrykk av at filosofisk argumentasjon kan gi klare og entydige konklusjoner.»
De har argumentert, i hver sine faglige fora, for at praksisene ikke kan avvises som umoralske på prinsipielt grunnlag.
««Selvsagt» sier rektor – men det er ikke selvsagt.»
«Førdes funn angår sentrale premisser for en moralfilosofisk vurdering av internasjonal surrogati.»
«Vi reduserer barnet til eit middel for at vaksne kan realisere seg sjølv.»
«Kanskje har Moen absolutt forstått poenget, men jeg har ikke fått med meg at han har svart på det.»
«For politikerne ville det nok vært en lettelse om flere ville valgt å avslutte livet – gjennom aktiv dødshjelp.»
«Det vil sikkert kome ein reservasjonsrett som for abort og rituell omskjering.»
«Politikere som ytrer seg for retten til sjølvbestemt død, blir politisk døde selv.»
«Det er heller ikke sant at leger er i stand til å forutse nærstående død.»