Annonse

Ole Martin Moen

Ole Martin Moen

««Selvsagt» sier rektor – men det er ikke selvsagt.»
«Førdes funn angår sentrale premisser for en moralfilosofisk vurdering av internasjonal surrogati.»
«Vi reduserer barnet til eit middel for at vaksne kan realisere seg sjølv.»
«For politikerne ville det nok vært en lettelse om flere ville valgt å avslutte livet – gjennom aktiv dødshjelp.»
«Kanskje har Moen absolutt forstått poenget, men jeg har ikke fått med meg at han har svart på det.»
«Politikere som ytrer seg for retten til sjølvbestemt død, blir politisk døde selv.»
«Det vil sikkert kome ein reservasjonsrett som for abort og rituell omskjering.»
«Det er heller ikke sant at leger er i stand til å forutse nærstående død.»
«Vi skal ikke skyte de sårbare unge eller gamle. Vi skal møte dem med kompetent omsorg og lindrende behandling.»
«Det mest problematiske med Rognhaugens innlegg er kynismen han uten blygsel legger for dagen.»
«Jeg tviler sterkt på om opptining av millioner av utdaterte middelmådigheter har noen førsteprioritet, uansett tidsalder.»