Annonse

økonomi

økonomi

«Det er nokså tydelig at Hayek så nettopp demokrati som en trussel mot friheten.»