Annonse

Annonse

økonomi

økonomi

«Institusjonelle mekanismer er ikke så tydelige i hverdagen.»
Som insider i dette systemet har Reegård lite å bidra med, og ikke med noe som er nytt eller interessant. Godt gjort.
«Søbye synes å ha et horn i siden til samfunnsøkonomer.»