Annonse

offentlig forvaltning

offentlig forvaltning

«Dersom forskningssamarbeid og patentregistrering er det eneste som teller, uthules universitetenes rolle.»
«Å ha en kø utenfor Nav-kontoret er da ikke noe mål i seg selv.»
«Verden trodde apartheid var bekjempet. Så kom instruksen om vegetardag i kantinen.»