Annonse

obos

obos

«Opplevd kvalitet er tett knyttet til følelsen av at noen har hatt omsorg i utformingen.»
«Snarere enn å bruke arkitekter som krydder må suppen lages av en kraft kokt på tverrfaglig kompetanse.»
«Brochmanns hovedinnvending overfor Obos er at vi ikke er innovative nok. Dette stemmer til en viss grad.»