obos

«Opplevd kvalitet er tett knyttet til følelsen av at noen har hatt omsorg i utformingen.»
«Brochmanns hovedinnvending overfor Obos er at vi ikke er innovative nok. Dette stemmer til en viss grad.»
«Snarere enn å bruke arkitekter som krydder må suppen lages av en kraft kokt på tverrfaglig kompetanse.»