Annonse

obos

obos

«Erik Loes første tilsvar i artikkelen ble gitt per sms og er publisert i Josimar. Morgenbladet ba om en ytterligere kommentar. Loe svarte via e-post at tilsvaret i Josimar var «svar…»
«Opplevd kvalitet er tett knyttet til følelsen av at noen har hatt omsorg i utformingen.»
«Snarere enn å bruke arkitekter som krydder må suppen lages av en kraft kokt på tverrfaglig kompetanse.»
«Brochmanns hovedinnvending overfor Obos er at vi ikke er innovative nok. Dette stemmer til en viss grad.»