nyliberalisme

«I Oslo er det et intimt sammenfall mellom inntektsnivå og etnisk karakter i boligområder.»
«Lærere er kollektive vesener.»
«Slik henger den økonomiske forståelsen av barn som humankapital sammen med det nyliberale synet på lederskap.»
«Det er på høy tid at teorien om det perfekte marked begraves.»
«Vetlesen og Hylland Eriksens problem er fortsatt blindflekkene, overdrivelsene og ensidigheten i analysen.»