nyliberalisme

Friedmans innsikter faller ikke inn under noen «nyliberal» doktrine.
«I Oslo er det et intimt sammenfall mellom inntektsnivå og etnisk karakter i boligområder.»