nyliberalisme

Friedmans innsikter faller ikke inn under noen «nyliberal» doktrine.