nyliberalisme

«Stalsbergs beskrivelse av samfunnsutviklingen er på viktige områder direkte feil.»
«Lars Peder Nordbakken må være klar over at forbindelsene er flerfoldige og åpenbare.»
Friedmans innsikter faller ikke inn under noen «nyliberal» doktrine.