nupi

«Det virker uklart hvordan søknadene er behandlet.»