NTB

«Det er slett ikke korrekt at bare 20 prosent av NTBs inntekter kommer fra nyhetstjenestene.»