Annonse

Annonse

NS

Gaute Høybråten var et barn av etterkrigstiden. En av våre mest fargerike politiske personligheter har gått bort, 71 år gammel.

05 mai 2017

FRA TIDSSKRIFT FOR DEN NORSKE LEGEFORENING: Hindret at kronisk syke psykiatriske pasienter og mentalt retarderte barn ble avlivet. 

02 november 2015

Morgenbladet 18., 20. og 22. september 1945.

18 september 2015

Da ni år gamle Edgar Brichta flyttet inn hos Arne Normann i 1939, visste ingen at fosterfaren kort tid etter skulle bli ordfører for NS.

28 august 2009