nou

«Det kritikkverdige er når departementer og regjeringen forhindrer NOU-utgivelse av politiske grunner.»
«Fremmaningen av Sejersteds ånd blir enda vanskeligere å forstå sett i lys av Lindgrens tidligere kritikk.»
«Var det Fotball-VM?»