The Norway Project

« I Morgenbladet 17. oktober svarer Nina Witoszek på min kritikk av Norway Project og gir en nærmere beskrivelse av prosjektets filosofi og ambisjoner. La meg starte med å si meg…»