norskfaget

«Svake lesere, derimot, leser gjerne bare videre – uten å forstå.»
«Fremstillingen av Hoem som lærermotstander forblinder oss.
«Det Berge kaller «etablert forskning» er én skoleretning, som kan utfordres av andre, på mange plan.»
«Hernes ser ut til å bestride noe som alltid har vært regnet som helt selvsagt.»
«Det spesielle med norskfaget er muligheten til å tolke ved sjøl å skape.»