Norsk studentorganisasjon

Kampen om virkeligheten er ofte en kamp om hvilke analogier som passer i en gitt situasjon.
1 av 5 heltidsstudenter jobber så mye at det går ut over den tiden de bruker på studiene.