Annonse

norsk kunst

«At klassiske kunstnere selger så godt er mer en myte enn en realitet.»
«Det private markedet er en av grunnsteinene i kunstformidlingen.»