Norsk kulturråd

«Finnes det noen åpning for å diskutere det som har skjedd?»