norsk krigsdeltakelse

«Ved å delta i USAs og Natos kriger er den norske regjering og norske offiserer og soldater blitt moralsk og juridisk medansvarlig for våre og våre alliertes brudd på folkeretten…»