norsk historie

De færreste mener at kvinner kun kan forstå seg selv og sin fortid gjennom andre kvinner.
«Rettsprotokollene forteller at det var stridigheter. Vi har inntrykk av at de var gode på å jenke seg.»