norsk historie

«Når høyremenn antyder at sosialdemokratiet var viktig, men har sluttet å være det, bør man være på vakt.»
«Michelet svarte meir utfyllande på våre metodespørsmål enn sitatet viser.»