norsk historie

Vi er mange som ikke er «gudløse», enten vi er sosialdemokrater eller ikke.
«Historia om Heinrich Glogau kunne gått i gløymeboka.»
De færreste mener at kvinner kun kan forstå seg selv og sin fortid gjennom andre kvinner.