norsk film

«Fem filmar av godt og vel 200 er inga bølgje. Det kan knapt kallast ei krusing mellom fjæresteinane.»