Annonse

norsk film

norsk film

Det som derimot er smalt, er budsjettene disse filmene er laget på, ofte en brøkdel av det mannlige filmskapere bruker.
«Fem filmar av godt og vel 200 er inga bølgje. Det kan knapt kallast ei krusing mellom fjæresteinane.»