norsk film

Det som derimot er smalt, er budsjettene disse filmene er laget på, ofte en brøkdel av det mannlige filmskapere bruker.