Norges forskningsråd

«Dersom forskningssamarbeid og patentregistrering er det eneste som teller, uthules universitetenes rolle.»
«Kunnskap og sound bites er to helt forskjelllige ting.»
«Dagens Forskningsråd uttrykker stor mistillit til oss humanister.»
«Det har kommet ut av kontroll.»
«Opplegget blir ikke bedre av at problemene tåkelegges.»
«Vi tror vi kan få verdifull kunnskap ut av en nasjonal sammenlikning.»