Norges Bank

«Vi trenger ikke internasjonal ekspertise for å fastslå om KPI-prognoser eller befolkningsprognoser er av god kvalitet!»
«Det ville fortsatt være norske kroner, men i en annen form.»