norfund

«Det blir merkelig når Kristin Clemet hevder at det stilles i overkant høye krav til bedrifter som investerer i fattige land.»
«Det er trist at Roland heller vil diskutere den hjemlige diskusjonen enn hvordan det norske bidraget til økonomisk utvikling kan bli bedre.»