nordisk råds litteraturpris

Ikke en eneste gang overrasker denne romanen sin leser, hverken språklig eller i fortellingen som sådan.
Perspektivet og atmosfæren i opninga er nesten alderdommeleg naturromantisk, trass åstaden Norrköping.
Holmberg representerer en ny type samisk kunstner som er vokst opp i det superglobale informasjonssamfunnet, med alle dets implikasjoner.
«Omsorgsyrket beskrives bokstavelig talt som en drittjobb hos Jönson.»